Opłaty urzędowe w procesie rejestracji znaku towarowego. Klasy – klasyfikacja nicejska

mar 27, 2024

Decydując się na rejestrację znaku towarowego, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłat urzędowych z tym związanych. Ich wysokość zależy od terenu, na jakim chcemy uzyskać ochronę (w zależności czy jest to na przykład Polska czy Unia Europejska), a także od ilości klas towarów i usług, dla których ma być zarejestrowany znak towarowy. Klasy w klasyfikacji nicejskiej odnoszą się do systemu kategorii towarów i usług, które są używane do klasyfikowania znaków podczas procesu rejestracji. Stanowią one międzynarodowy standard, który ułatwia identyfikację.

Opłaty urzędowe znak towarowy

Podział na klasy umożliwia precyzyjne określenie zakresu ochrony dla danego znaku towarowego. Klasyfikacja Nicejska obejmuje 45 klas, które są podzielone na dwie główne kategorie (towary i usługi).

Klasa 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa

Klasa 2 Farby, pokosty, lakiery, barwniki

Klasa 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, produkty do czyszczenia i prania

Klasa 4 Oleje i smary przemysłowe, paliwa i materiały oświetleniowe, świece

Klasa 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego

Klasa 6 Metale nieszlachetne, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne wyroby metalowe

Klasa 7 Maszyny, obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych)

Klasa 8 Narzędzia i przyrządy ręczne, sztućce, ostrza

Klasa 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, oprogramowania, komputery

Klasa 10 Urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne

Klasa 11 Urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych

Klasa 12 Pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie

Klasa 13 Broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie

 Klasa 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne

Klasa 15 Instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych

Klasa 16 Papier i karton, artykuły piśmienne i biurowe

Klasa 17 Tworzywa sztuczne, materiały uszczelniające, wypełniające i izolacyjne

Klasa 18 Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizki i torby, parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt

Klasa 19 Materiały niemetalowe do użytku w budownictwie, Budynki przenośne, niemetalowe

Klasa 20 Meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki niemetalowe do przechowywania lub transportu

Klasa 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich)

 Klasa 22 Liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle

Klasa 23 Przędza i nici dla włókiennictwa

Klasa 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych

 Klasa 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy

Klasa 26 Koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy

Klasa 27 Dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne

Klasa 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe

Klasa 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, ser, masło, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne

Klasa 30 Kawa, herbata, kakao i ich substytuty, ryż, makaron i kluski, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety, cukier, miód, przyprawy

 Klasa 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa, świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, żywe zwierzęta, żywność i napoje dla zwierząt

Klasa 32 Piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe

Klasa 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, preparaty alkoholowe do sporządzania napojów

Klasa 34 Tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki

Klasa 35 Reklama, zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, prace biurowe

Klasa 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym

Klasa 37 Usługi budowlane, usługi instalacyjne i naprawcze, prace wydobywcze, odwierty ropy naftowej i gazu

Klasa 38 Usługi telekomunikacyjne

Klasa 39 Transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży

Klasa 40 obróbka materiałów, recykling odpadów i śmieci, oczyszczanie powietrza i oczyszczanie wody, drukowanie, konserwowanie napojów i żywności

Klasa 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna

Klasa 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie

Klasa 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie

Klasa 44 Usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa

Klasa 45 Usługi prawne, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia

Opłaty urzędowe – rejestracja na terenie Polski

  • Opłata za znak towarowy w jednej klasie – 450 zł
  • Opłata za każdą kolejną klasę – 120 zł
  • Opłata za 10-letni okres ochronny za każdą klasę – 400 zł
  • Publikacja rejestracji znaku – 90 zł
  • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł

Opłaty urzędowe – rejestracja na terenie Unii Europejskiej

  • Opłata za znak towarowy w jednej klasie – 850 €
  • Opłata za drugą klasę – 50 €
  • Opłata za każdą kolejną klasę – 150 €

Przykładowo, jeśli zdecydujesz się na rejestrację znaku na terenie Polski, a Twój znak obejmuje 2 klasy klasyfikacji nicejskiej, to koszty urzędowe wynosić będą 1477 zł. Warto pamiętać, że koszty te można obniżyć o 75% dzięki dotacjom- wniosek o dofinansowanie składamy bezpłatnie. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy (www.averso.pl).

Kliknij tutaj i sprawdź, jak zastrzec znak towarowy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *